Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

skrzaciesekrety
Wiem, że się boisz. Ja też. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viaczekoladowysen czekoladowysen
skrzaciesekrety
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
6820 637b 420
skrzaciesekrety

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym. Ale od czasu do czasu bywasz prawdziwą pizdą.

— Kill Bill
skrzaciesekrety
Masz zapach spełniających się marzeń.
7889 47b1 420

March 13 2017

skrzaciesekrety
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve
skrzaciesekrety
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
skrzaciesekrety
do twarzy mi z Tobą
skrzaciesekrety
List ci
przyniosą we śnie. Otwieraj go wolno.
Wszystko należy robić cicho i powoli,
ponieważ miłość jednak jest. Tak.
— świetlicki
skrzaciesekrety

February 22 2017

skrzaciesekrety

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
skrzaciesekrety
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielenbutelkowa zielenbutelkowa

February 21 2017

skrzaciesekrety
1262 2ef0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaiale maiale

May 28 2015

skrzaciesekrety
9995 7533 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
8065 5e3f 420

xlthuathopec:

oh my fucking god

THIS IS SO BEAUTFUL WORDS DONT EVEN DESCRIBE IT LIKE HOLY FUCKING SHIT YOUR ART AND THE COLOURS THE STEAM AND MIST EFFECTS THE DETAILS THE HAIR THE SHAPES THE EXPRESIONS LITERALLY EVERYTHING
I LOVE THIS SO MUCH OHHH MY GOO  DD  D

Reposted fromlegionofscouts legionofscouts
skrzaciesekrety
0184 312a 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
skrzaciesekrety
0218 e5fa 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
skrzaciesekrety
0379 9f07 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl